Stroomwegen, altijd al een barrière

In de twintigste eeuw zijn veel snelwegen gerealiseerd, zo is te lezen in de gids Historische Wegen. Die hebben veel oude verbindingen afgesneden.

Een stroomweg kent geen gelijkvloerse kruisingen. Slechts een deel van de oude kruisende wegen is gehandhaafd en passeert de snelweg via een ongelijkvloerse kruising (een viaduct of een tunnel). Andere wegen lopen dood.

Veel snelwegen komen er niet meer bij. Maar waar dat wel gebeurt, bijvoorbeeld de A18 in het oosten van het land, daar herhaalt de geschiedenis zich: met de aanleg van dit stuk snelweg verdwijnt maar liefst tweederde van de huidige kruisingen.

Steun ons