Terugblik netwerkbijeenkomst

3 februari 2015

Netwerkbijeenkomst Wandelnet en FietsplatformOp 31 januari vond tijdens de Fiets en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam een bijeenkomst voor routenetwerkpartners plaats, georganiseerd door Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform. Thema van deze bijeenkomst: onderzoek naar wandelen en fietsen. Zo’n 40 geïnteresseerden waren bij de presentatie aanwezig.

Na een welkomstwoord van de directeuren van Wandelnet en Fietsplatform presenteerden Martine Werensteijn en Myron ter Haar de resultaten van recent landelijk consumentenonderzoek naar routerecreatie. Tijdens de bijeenkomst gaven de twee organisaties aan dat zij streven naar beter vergelijkbare resultaten en ervoor willen zorgen dat informatie beter wordt uitgewisseld, efficiënt wordt verzameld en effectief gebruikt kan worden.

De aanwezigen mochten zelf ook nog aangeven welke gegevens zij missen. Welke informatie hebben zij nodig om beleid te maken of goede marketingactiviteiten te kunnen ontplooien? Op een later moment en in een kleiner gezelschap zal hierover worden doorgepraat.

De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats in mei, dan zijn we te gast bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg.

Steun ons