Tien vragen aan Jaap Jongejan

Tien vragen aan vrijwilliger bij Wandelnet, Jaap Jongejan

Wat is je taak als vrijwilliger bij Wandelnet?
Ik ben padcoördinator van het nieuwe Streekpad ‘Noardlike Fryske Wâlden’. Het gebied ligt in het oosten van de provincie en is aangewezen als Nationaal Landschap vanwege de cultuurhistorische waarde en natuurwaarden in het gebied. Het is een kleinschalig coulisselandschap met kleine percelen, gescheiden door houtwallen en elzensingels.

Hoeveel tijd besteed je aan je vrijwilligerswerk bij wandelnet?
Het afgelopen jaar heel veel. Mijn vrouw Anneke en ik hebben samen de route bedacht,  maar ook de gids ontwikkeld voor wat betreft de research, schijven van teksten, fotomateriaal. Wat dat betreft was het een ‘privéonderneming’, waarbij we geholpen werden door de agrarische natuurvereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden’. Die leverde een projectleider die tot taak had de subsidies te verwerven en contacten met overheden te onderhouden. De agrarische natuurvereniging heeft ten doel de natuurwaarden in het gebied te behouden en te versterken in samenhang met de economische belangen van de boeren. Daarbij moet je denken aan weidevogelbeheer, onderhoud van landschapselementen en natuurontwikkeling. Kortom: het heeft een hoop tijd gekost, maar het was wel ontzettend leuk werk, vooral omdat wij het hele proces grotendeels zelf vormgegeven hebben. 

Wat is volgens jou (naast het pad waar je zelf vrijwilliger bent) het leukste wandelpad van Nederland?
Wij zij altijd erg gesteld op Drenthe. Ik heb daar een tijd gewerkt en moest regelmatig de provincie door naar scholen in de dorpen. Ik zou dus zeggen: het Drenthepad. 

Welk pad loop je momenteel?
Het Waterliniepad lopen Anneke en ik samen. Dat pad wordt gereconstrueerd, dus we hebben af en toe moeite om onze weg te vinden. Maar wel prachtig met die oude forten en verdedigingswerken. Verder zijn we met onze vaste loopvrienden begonnen aan het Groot-Frieslandpad, dat loopt van West-Friesland door onze provincie en dan door naar Ost-Friesland in Duitsland. Maar daar hebben we nog maar een paar routes van gelopen. .

Loop je alleen of met anderen?
De ene route met zijn tweeën, de andere met zijn vieren. 

Wat zit er zoal in je rugzak?
Als we met zijn tweeën op pad zijn zit er niet veel in: wat mondvoorraad en een routeboekje. Met zijn vieren lopend proberen we elkaar onderweg te verrassen met iets speciaals: een wrap met zalm, een pannenkoekje, een eitje van eigen kippen, dat soort dingen. En we proberen altijd te eindigen met bier en bitterballen. 

Wat voor schoeisel draag je meestal?
Lowa, het hoge type.

Met wie zou je graag eens een dag gaan wandelen?
Tja… ik denk Gerrit Hiemstra, de weerman. Hij gaat in april ons streekpad openen en komt praten over de samenhang van klimaat, milieu, natuur en landschap. Hij komt bij ons uit de buurt  en is ambassadeur van de agrarische natuurvereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden 

Wandel je met GPS, boekje of kaart?
Met een boekje.

Heb je nog geheime tips voor collega-markeerders of - wandelaars?
Het leuke aan wandelen is dat er niks geheims aan is. Gewoon lekker banjeren, om je heen kijken, interesse tonen in het landschap, de historie  en wat je verder nog om je heen ziet.


Steun ons