Update Heemstede: standpunten Wandelnet & Fietsersbond

4 augustus 2016

Sinds 29 juli 2016 is de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna door ProRail opnieuw geopend. Bij Wandelnet en Fietsersbond zijn we daar blij mee. Deze spoorwegovergang vormt namelijk een belangrijk toegangspunt tot het natuurgebied aan de andere kant van het spoor en veel fietsers en wandelaars maken er gebruik van. ProRail sloot de spoorwegovergang eerder af wegens een in hun ogen onveilige situatie. Maar de Raad van State bepaalde na een lang proces dat de overweg weer open moest. En dus verving ProRail de eerder geplaatste dichte hekken voor zigzagsluizen. 

Hoewel we blij zijn dat de overweg weer gebruikt kan worden door fietsers en wandelaars, vinden we de nieuwe situatie niet optimaal. Mensen en dieren kunnen te gemakkelijk door de nu geplaatste zigzagsluizen oversteken. We pleiten voor een zo veilig mogelijke situatie voor fietsers en wandelaars, ook voor deze tijdelijke situatie (ProRail is op zoek naar een permanente veilige oplossing). Zware klaphekken, zoals die er voor de afsluiting ook stonden, of een beveiligde overgang hebben daarom voor ons de voorkeur boven de nu geplaatste zigzagsluizen. We denken dat de veiligheid van de spoorwegovergang verhoogd wordt door het plaatsen van hekken waarbij een handeling benodigd is om ze te openen. 

Wij vinden het, net als ProRail, belangrijk dat altijd gekeken wordt naar de veiligheid. We denken graag met ProRail mee over hoe zij, nu en in de toekomst, spoorwegovergangen zo veilig mogelijk kunnen maken zonder dat het recreatieve belang in het geding komt. 

Lees hier meer over het dossier Heemstede
Lees hier het eerder verstuurde persbericht over de heropening van de spoorwegovergang 

Steun ons