Verslag themadag vrijwilligers

22 maart 2014

Zaterdag 22 maart kwamen de padcoördinatoren en belangenbehartigers van Wandelnet naar Amersfoort. Ruim 60 vrijwilligers bespraken verschillende onderwerpen rondom het thema wandelnetwerken.

Samenloop nationaal en regionaal netwerk

Beleidsvrijwilliger Theo Post deed een aftrap en presenteerde 8 belangrijke onderwerpen: tracering, markering, beheer en onderhoud, communicatie, routedatabank, meldpunt, routeplanner en kaartmateriaal. Alles gerelateerd aan de relatie tussen de regionale wandelnetwerken en het landelijk netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden. Belangrijk doel van de ochtend was om consensus te bereiken over de ideeën en aanpak. Ook de rol van de vrijwilligers is ter sprake gekomen. Dré Rennen, ook vrijwilliger bij Wandelnet, vertelde uit eigen ervaring over de aanpak in Noord-Brabant.

Afspraken netwerkbeheerders

Na de inbreng van de vrijwilligers, zal een notitie opgesteld worden. Daarin zullen de uitgangspunten verwoord staan, maar ook concrete voorstellen voor afspraken met netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met markering van het landelijk netwerk op de palen van het regionale netwerk.

Ontmoeten

In de middag splitste de groep zich op. De padcoördinatoren spraken over markering en het nieuwe digitale meldpunt. De belangenbehartigers discussieerden over het actuele thema van de 'buitensportpas' en dachten alvast vooruit over de provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Naast het inhoudelijk programma was er ook ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken tijdens koffiepauze, lunch en borrel. En dat bleek nodig; een aanzienlijk deel van de vrijwilligers was nieuw.

Steun ons