Vrijwilligers maken nieuwe gids Graafschapspad

De nieuwe wandelgids van het Graafschapspad is bijzonder. De twaalf vrijwilligers deden zelf vrijwel al het werk.

Gids uitverkocht
Het gidsje van het Graafschapspad was al een tijd uitverkocht. De informatie in het oude boekje klopte ook niet meer: de route was op tal van plaatsen gewijzigd. Het pad was toe aan een nieuw boekje en dat kwam er ook. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Erik Kool, padcoördinator van het Graafschapspad: 'Er was weinig geld beschikbaar dus hebben we hebben als vrijwilligers zoveel mogelijk zelf gedaan. En dat is gelukt'. De groep vrijwilligers bestaat uit zeven mensen, waarbij ieder een deel van de route onder zijn hoede heeft.

Routewijzigingen
Eerst moest de route helemaal op orde zijn. De twee grote wijzigingen werden in kaart gebracht en beschreven. Borculo is, met een volledig nieuw stukje route, in het Graafschapspad opgenomen. Wandelaars komen nu door het historische plaatsje aan de Berkel, een mooie plek voor een pauze. Tussen Brummen en Zutphen is de route verlegd, van de weg naar een nieuw, recreatief pad over een oude dijk. Mogelijk door werkzaamheden in het kader van het project Ruimte voor de Rivier waardoor de IJssel bij Brummen meer ruimte kreeg.

Nieuwe tekst
Met de route helemaal op orde, werd het tijd voor de begeleidende tekst. Erik Kool: 'Het oude boekje was het uitgangspunt. Die tekst is gecontroleerd, verbeterd en aangevuld. En er is informatie over de recente geschiedenis toegevoegd. Allemaal door onszelf gedaan. Alleen de tekst over “Ruimte voor de Rivier” is van het Waterschap en de informatie over Doesburg en Zutphen is geactualiseerd door de stadsarchivaris. En ja, de vrijwilligers hebben ook zelf voor de foto’s gezorgd'.

Wandelaars Welkom
'Het drukt de kosten enorm als de groep zoveel zelf doet als bij het Graafschapspad is gebeurd', zegt Henk Geerenstein, bij Wandelnet verantwoordelijk voor de marketing. Toch blijven er nog wat kosten over, maar ook die financiering kwam rond. Wandelnet benaderde ondernemers langs de route voor het WandelaarsWelkom label en het Waterschap deed een laatste duit in het zakje. De nieuwe gids kon dit voorjaar gedrukt worden.

Nieuwe gids in juli 
De presentatie is 10 juli in Borculo met aanwezigheid van Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland en Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland. Daarna is de gids beschikbaar, met bijzondere dank aan de vrijwilligers die dat mogelijk maakten.

Britta Schmidt

Steun ons