Vrijwilligers op het Binnenhof

Wandelnet vertoeft veel in het politiek hart van ons land. We zijn daar om aandacht te vragen voor het wandelen in Nederland. Want dat is hard nodig! Gelukkig krijgen we hierbij steun van drie door de wol geverfde vrijwilligers: Bert,
Jan Herman en Henk.

1. Wat is jullie taak als vrijwilliger bij Wandelnet?

Bert: "Wij zijn extra ogen en oren voor Ankie (coördinator belangenbehartiging, red.). Wij hebben ieder op ons eigen gebied een groot netwerk en we brengen een hoop deskundigheid mee. We gaan ook mee bij gesprekken met Kamerleden. Onze ‘grijze haren’ en inhoudelijke deskundigheid kunnen daar gewicht in de schaal leggen. Bovendien krijgt het feit dat we dit werk als vrijwilliger doen respect."

Jan Herman vult aan: "Door gebruik te maken van ons netwerk kunnen we ook heel direct de belangen van de wandelaar behartigen. In Overijssel wordt de A1 verbreed. Dat is een bedreiging voor de kruisende wandelroutes. De projectleider van die verbreding ken ik goed, dus ik heb hem gebeld en een week later zaten we om de tafel. Zo werkt dat."

Henk: "Nieuwe wetten, zoals de nieuwe Natuurwet en de Omgevingswet, kunnen bedreigingen voor het werk van Wandelnet met zich meebrengen. Door contacten met Kamerleden en ministeries kunnen we ons standpunt direct bij de beleidsmakers onder de aandacht brengen. Ook de voorgenomen decentralisatie, waardoor Wandelnet niet meer met het Rijk maar met de twaalf provincies moet onderhandelen is zo’n bedreiging."

Belangenbehartiging WandelnetTeam belangenbehartiging Wandelnet, v.l.n.r. Jan Herman Meijer, Bert Boetes, Henk Marius en Ankie van Dijk

2. Wat moet je voor dit werk in je mars hebben?

Jan Herman: "We hebben alle drie vele jaren ervaring en een groot netwerk. Dat helpt enorm. Maar je moet het ook leuk vinden om op mensen af te stappen, verbindingen te leggen." Henk: "Je moet goed weten hoe de overheid werkt, wat de rol is van ambtenaren en beleidsmedewerkers en hoe je het beste je punt kunt maken."

Bert vult aan: "Je moet geïnteresseerd zijn in het politieke proces, begrip hebben voor hoe besluiten tot stand komen en je moet het politieke spel willen doorzien. Bovendien moet je kunnen dealen met het veranderende politieke speelveld. Je moet steeds nieuwe benaderingen bedenken."

3. Hoe werk je samen met het bureau van Wandelnet?

"Wandelnet en de Fietsersbond werken vaak samen op dit gebied, dus behalve met Ankie hebben we ook veel te maken met Eric Nijland (directeur Fietsplatform, red.). We werken altijd in overleg en volgens afspraken die we met hen maken. Ankie heeft voor Wandelnet de regie en ze is de contactpersoon. Wij hebben geen eindverantwoordelijkheid, maar dat wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Er zijn afspraken waar we ons aan houden, en men moet kunnen vertrouwen op onze professionele inbreng."

4. Wat hebben jullie tot nu toe bereikt?

Bert: "Voor resultaten is het eigenlijk nog te vroeg. We hebben veel contacten gelegd met sportorganisaties, ministeries en politici."

Jan Herman vindt dat er wel een concreet resultaat is: "We hebben een standaardprogramma ontwikkeld voor werkbezoeken aan Wandelnet: in de omgeving van Amersfoort hebben we een wandeling uitgezet die in de praktijk laat zien waar Wandelnet voor staat: een voorbeeld van een rustpunt, veiligheidsaspecten, barrièrewerking, markering… Aan de hand daarvan kunnen we het werk van Wandelnet goed over het voetlicht brengen."

"En", vult Henk aan, "door ons lobbywerk beseft men in de recreatiesector beter hoe belangrijk al die wandelaars en fietsers zijn voor hun omzet. Daardoor zijn ze meer bereid onze belangen mee te wegen."

5. Wat levert dit vrijwilligerswerk je persoonlijk op?

Een heleboel! Daar zijn de heren het over eens: "Je komt nieuwe mensen tegen, en het is fijn om de bagage uit je carrière nu maatschappelijk in te zetten als vrijwilliger. Het gaat niet alleen om geld. Je helpt mensen, je zet je ervaring in en als je iemand uit je netwerk nodig hebt, kom je ook weer oude kennissen tegen!"

6. Wat levert jullie inzet op voor de gewone wandelaar?

Jan Herman: "Die kan blijven wandelen. We hopen dat onze ondersteuning van de belangenbehartiging van Wandelnet helpt de basisinfrastructuur intact te houden." Henk: "Onze activiteiten zijn erop gericht voldoende steun te verwerven voor het werk van Wandelnet. Alleen dan kan Wandelnet faciliteiten blijven bieden zoals gidsen, de website en het onderhoud van de routes."

Lees meer over 'Den Haag' in het dossier Wandelen in Rijkbeleid

Steun ons