Routewijzigingen WaddenWandelen SP 4

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen19
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
33 t/m 43 | - | 07, 09 10, en 11 Van maart 2017 t/m september 2019 is op verschillende stukken de aangegeven route buiten de dijk afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan dijk en/of gemaal. Volg op die stukken de binnendijkse weg. Tracering 24 okt 2017
33 t/m 43 | - | 07 t/m 11 Op Texel worden de dijken versterkt. Op onderstaande site is te volgen waar en wanneer dit plaatsvindt. https://www.hhnk.nl/waddenzeedijk/locaties-planning_41273/ Omdat er op verschillende locaties gewerkt wordt op verschillende tijden hebben we geen omleidingsroute aangemaakt. De aan- en afvoerroute van het werkverkeer maakt ook dat alternatieven beter door de wandelaar kunnen worden gevonden, afhankelijk van de voorkeur (veel) werkverkeer te accepteren. Tracering 04 sep 2018
37 | 4 t/m 12 | 08 heen Het traject tussen Stengweg en Hollandse Weg is goed gemarkeerd en beschreven in de gids, maar het tracé is vernieuwd en loopt anders dan op kaart 08 staat aangegeven nl. in een licht golvende rechte lijn. Tracering 11 apr 2017
37 | 6 t/m 12 | 08 terug Het traject tussen Hollandse Weg en Stengweg is goed gemarkeerd en beschreven in de gids, maar het tracé is vernieuwd en loopt anders dan op kaart 08 staat aangegeven nl. in een licht golvende rechte lijn. Tracering 11 apr 2017
43 | 8 - 12 | 11 heen Rijkswaterstaat is de zeedijk aan het verhogen. Na een pakhuis (visrestaurant) op klinkerweg linksaf. Op de hoogte van een parkeerterrein de asfaltweg (Haven) naast de klinkerweg vervolgen. Haven gaat over in Bolwerk. Bij de oranje boei rechts naar De Ruyterstraat en weg vervolgen vlak langs de vissershuisjes. Einde weg rechtsaf. Tracering 10 jun 2017
43 | 6 - 9 | 11 terug Rijkswaterstaat is de zeedijk aan het verhogen. Na circa 1 km komt u uit in Oudeschild en gaat de tweede weg linksaf, de Ruyterstraat. Bij het naderen van de zeedijk, die verhoogd wordt, ziet u rechts een oranje boei. U gaat rechts langs de boei en via de asfaltweg Bolwerk en Haven, gaat u Oudeschild binnen. U bent nu in de vissershaven en volgt de route zo dicht mogelijk langs het water (rechts van u). Tracering 10 jun 2017
83 | r.23 | krt.04 heen "Volg het graspad 500 m (05)." Dit pad door de lage duinen kan in najaar en winter door veel water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Het veerooster oversteken en schelpenpad volgen. Bij splitsing en P-22694/001 rechtsaf. Schelpenpad. Na ca. 1 km krijgt u aan uw rechterhand het groene hekje waar u zou zijn uitgekomen. Tracering 24 aug 2014
87 | 11 - 14 | 05 terug Een mooiere, alternatieve route, 1 km langer, voor deze tekstregels: "(...) en de Jan Willemskooi passeren. Aan het einde van de zandweg linksaf, brede zandweg. (...)" Tekst alternatieve route: (...) en de Jan Willemskooi passeren. Aan het einde van de zandweg bij knooppuntpaal 59 rechtsaf, brede zandweg. Na 650 m bij knooppuntpaal 61 linksaf graspad (Roosenlaantje) volgen. Na ca. 1300 m schelpenpad oversteken en door groen klaphek en rechtsaf over smal graspad. Hier zit u weer op de oorspronkelijke route. Tracering 09 jun 2017
87 | 1 - 3 | 05 heen Een mooiere, alternatieve route, 1 km langer, voor deze tekstregels: "(...) en komt uit bij een groen klaphek. Door het hek gaan en rechtsaf, schelpenpad.(...)" Tekst alternatieve route: (...) en komt uit bij een groen klaphek. Door het hek gaan, rechtdoor schelpenpad oversteken en graspad (Roosenlaantje) volgen. Na ca. 1300 m bij knooppuntpaal 61 rechtsaf, zandweg 650 m volgen en bij knooppuntpaal 59 linksaf. Hier zit u weer op de zandweg richting Jan Willemskooi, de oorspronkelijke route. Tracering 09 jun 2017
87 | 9/10 | krt.05 terug Na taludtrappen "Schuin rechtdoor, zandweg." Dit pad door de buitendijkse Grie kan in najaar en winter of na veel regenval niet of nauwelijks begaanbaar zijn. Alternatief: De Dwarsweg rechtdoor blijven volgen tot P-21709. Hier rechtsaf slaan. De bestrating gaat over in een schelpenpad. Bij knooppunt 57 komt van rechts van het zandpad de originele route. Weg vervolgen over schelpenpad. Tracering 24 aug 2014
87 | r. 13/14 | krt. 05 terug "Na 300 m linksaf door een groen klaphek...." Dit pad door de lage duinen kan in najaar en winter door water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Het groene klaphek links laten liggen en het schelpenpad ca. 1 km blijven volgen. Bij P-22694/001 linksaf. Schelpenpad. Over veerooster rechtsaf het graspad op. U bent weer op de route. Tracering 24 aug 2014
87 | r. 2/3 | krt. 05 heen "Eerste weg linksaf, brede zandweg." Deze route, uiteindelijk door de buitendijkse Grie, kan in najaar en winter of na veel regenval door water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Bij knooppuntpaal 57 schelpenpad vervolgen. Bij P-21709 linksaf, Dwarsweg op. Voor u de Waddenzee en linksvoor de Wierschuur en het pad met de stickers waar u zou zijn uitgekomen. Onderaan het talud binnendijks route vervolgen langs de dijk. Tracering 24 aug 2014
91 | 3 en 4 | 07 terug Door maaien van de kant en schonen van de sloot zijn markeringen verdwenen. "Zandweg met bocht naar rechts volgen. Eerste zandweg linksaf. (waarschijnlijk geen markering)" Tracering 09 jun 2017
91 | 18 | 07 heen Door maaien van de kant en schonen van de sloot zijn markeringen verdwenen. "(...) met zandwegen linksaf. Einde zandweg rechtsaf (geen markering). Zandweg (...)" Tracering 09 jun 2017
96 t/m 116 | - | 1 t/m 11 Staatsbosbeheer heeft op veel plekken palen verwijderd en nieuwe geplaatst. Veel markering is daardoor verdwenen. Tijdelijk moet u meer vertrouwen op de beschrijvingen en de kaarten in de routegids. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk op te lossen. Tracering 14 nov 2014
119 | 8 en 9 | 11 heen "Na circa 2,3 km (...) van de veerdam.(01)" Op ca. 250 meter voor de dijkopgang rechtsaf (Leyenweg) na ca 1800 meter op kruising linksaf (neem fietspad) na ca 450 meter op rotonde linksaf naar boot, of rechtsaf naar Nes (vervolg route zoals beschreven in boekje) Tracering 06 jul 2017
119 | 1 t/m 4 | 11 terug "Vanaf de boot (...) bij een informatiepaneel linksaf, klinkerweg." Komend vanaf de boot rechtdoor tot rotonde (met VVV kantoor) rechtsaf (neem fietspad) na ca. 450 meter rechtsaf (Leyenweg) na ca. 1800 meter linksaf (Reeweg) vervolg route zoals beschreven in boekje Tracering 06 jul 2017
119 | 0 | 11 terug Een kleine routewijziging voor de wandelaars die vanuit Nes richting Buren willen wandelen. Komend vanaf Nes op rotonde (met VVV kantoor) linksaf (neem fietspad) na ca. 450 meter rechtsaf (Leyenweg) na ca. 1800 meter linksaf (Reeweg) vervolg route zoals beschreven in boekje Tracering 06 jul 2017
129 | r.16 t/m 18 |krt. 03/A1 heen Einde schelpenpad ...vlak achter Restaurant Berkenplas langs (recht van overpad). Vanwege (tijdelijke) blokkade vervangen door: Einde schelpenpad links aanhouden en Restaurant Berkenplas aan de voorkant passeren, het water aan de linkerhand, rechtdoor. (En dan kom je weer op de route.) Tracering 19 feb 2014
129 | r. 6 t/m 8 | 03/A1 terug Bij P-23990 rechtdoor ... breed schelpenpad volgen. Vanwege (tijdelijke) blokkade vervangen door: Bij P-23990 rechtdoor en Restaurant Berkenplas aan de linkerhand passeren, waterplas aan rechterhand. Weg vervolgen, breed schelpenpad. (En dan ben je weer op de route.) Tracering 19 feb 2014
132 t/m 143 | - | 01 t/m 04 Vanaf april 2018 wordt Borkum beter bereikbaar: Er is dan een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en de Eemshaven met het station pal tegenover de boot. Voor vertrektijden kunt u de site van Arriva (trein) en die van ag Ems (boot) raadplegen. Openbaar Vervoer 24 okt 2017
137 | - | 02 In de winterperiode en bij extreem nat weer staat de natte duinvallei tussen het strand en de "Sternklippdünen" vaak onder water. In dat geval moet de alternatieve route gevolgd worden. Tracering 12 mei 2016
137 | 12 | 02 heen "... rechtsaf, richting DEICH, zandpad." ...rechtsaf, richting DEICH, zandpad (zandpad naar rechts negeren). Tracering 12 mei 2016
137 | 14 en 15 | 02 heen "... drie bankjes ..." ... vier bankjes ... Tracering 12 mei 2016
137 | 2 | 02 terug "... het klinkerpad onderlangs de dijk." ... het klinkerpad naar rechts onderlangs het duin. Tracering 12 mei 2016
137 | 1 | 02 (**Alternatieve route Grote Seejdyk - Bauernstuben) terug "(03) Ga het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op ..." Komend vanaf de Seejdyk slaat u linksaf het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op ... Tracering 12 mei 2016
137 | 1 | 02 (*Alternatieve route Bauernstuben - Grote Seejdyk) heen Komend vanaf "Sternklippdünen", dus vanaf punt 2 via het strand moet nog staan: Bij SOS-Notrufpaal slaat u rechtsaf, het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op en... Tracering 12 mei 2016
143 | 6 en 7 | 04 terug "Vlak vóór bank 'SOS nr 32' (...) t/m (...) bi de Kugelbake." 70 meter na bankjes “SOS nrs 30 en 31” linksaf, zandpad door de duinen, Padje bi de Kugelbake. Tracering 18 okt 2016
143 | 11 | 04 terug ('SOS nr.10') moet zijn ('SOS nr.43') Tracering 13 mei 2013
Steun ons