Wandelaar zoekt weg in netwerken

14 januari 2013

In Nederland ontstaan steeds meer wandelnetwerken. Op dit moment is 20.000 km aan regionale routenetwerken gerealiseerd. Tot nu toe ontbrak het aan een overzicht. Wandelnet besloot hierin de regie te nemen en startte een onderzoek. Wat blijkt: elk netwerk is verschillend als we kijken naar systematiek, bewegwijzering en onderhoud. Er is dringend behoefte aan afstemming en meer duidelijkheid voor de wandelaar.

Feiten & cijfers

In 2012 zijn in de helft van de provincies netwerken in gebruik. De omvang varieert van 100 tot 8.000 kilometer in Brabant, het grootste aaneengesloten netwerk van ons land. In 80% van de gevallen zijn bestaande routes als basis gebruikt voor het netwerk. Grofweg zijn er twee systemen. Beide zijn gebaseerd op knooppunten, maar in sommige gevallen is het netwerk gecombineerd met gekleurde routes, zoals in Overijssel. De markering verschilt echter per regio: kleuren, pijlen, palen, panelen en logo’s zijn overal anders. Binnen de provincie Limburg bestaan zelfs 6 verschillende markeringen.

Grote diversiteit

Wandelnet heeft 15 organisaties die een netwerk ontwikkelden ondervraagd over hun ervaring. Er is onder meer gekeken naar de omvang, de bewegwijzering, het onderhoud en de promotie van de verschillende netwerken. Het onderzoek laat zien dat er op alle onderzochte gebieden grote diversiteit is. Dat levert problemen op voor de wandelaar. Het meest opvallende is dat op internet de informatie slecht te vinden is.

Helpende hand

Wandelnet zal de komende jaren hard werken aan het bereiken van landelijke afstemming, het delen van kennis en het bieden van een helpende hand aan nieuwe initiatiefnemers en overheden bij het ontwikkelen van een netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers Dré Rennen (links) en Frans Meijdam, die samen met vrijwilliger Ronnie Ankoné de 15 organisaties hebben geïnterviewd, ontvangen uit handen van Ankie van Dijk (projectleider wandelnetwerken, links) en Anja van Kooten Niekerk (directeur Wandelnet) het onderzoek 'Wandelnetwerken in beeld'

Steun ons