Wandelambassadeur neemt startnotitie Kamerleden in ontvangst

28 juni 2013

Op vrijdag 28 juni presenteerden de Tweede Kamerleden Sander de Rouwe (CDA), Duco Hoogland (PvdA) en Paulus Jansen (SP) hun plannen om wandelen en fietsen in Nederland te verbeteren. De startnotitie 'Een Stap Vooruit' werd overhandigd aan wandelambassadeur Johan Vellinga.

Een Stap Vooruit

In de plannen van de Kamerfracties PvdA, CDA en SP is het kerndoel het bevorderen van fietsen en wandelen in het kader van recreatie en toerisme. Daarbinnen zijn vijf, meer specifieke, doelen verwoord:
1) verbeteren herkenbaarheid routestructuren
2) verhogen belevingswaarde en veiligheid van routes
3) versterken recreatief medegebruik van natuur
4) verbeteren samenhang routestructuren en OV
5) verbeteren herkenbaarheid bij buitenlandse markt

Wandelambassadeur Johan ontvangt eerste exemplaar

Wandelnet complimenteerde de kamerfracties voor hun initiatief. Wandelen en fietsen zijn zo vanzelfsprekend voor heel veel Nederlanders, maar het is bij de politiek geen vanzelfsprekend thema. Juist daarom is dit voorstel belangrijk: het toont aan dat wandelen en fietsen bij Nederland horen en dat de politiek hierin een verantwoordelijkheid draagt. De komende maanden zal Wandelnet direct betrokken blijven als de startnotitie in een maatschappelijke consultatie wordt besproken.

Als ik minister was, dan...

Vellinga bracht op zijn beurt, de uitspraken van inmiddels meer dan 75 'ministers voor wandel en fiets' onder de aandacht van de initiatiefnemers. Door de overhandiging van deze ministers-uitspraken is vanuit verschillende hoeken nogmaals benadrukt hoe belangrijk wandelen en fietsen voor ons land is.

Zo zijn onder andere de uitspraken van Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) 'routestructuur is beste manier om mensen te laten genieten van landschap', Guido van Woerkom (directeur ANWB) 'belangrijk dat infrastructuur als wegen, water en spoor geen belemmering vormt' en Jos Vranken (directeur NBTC) 'vanuit perspectief van onze gasten bestuurlijk-geografische grenzen doorbreken' onder de aandacht gebracht.

Lees hier alle reacties van de 'ministers voor wandel en fiets'.

Fotobijschrift: Jansen, Hoogland en De Rouwe overhandigden het eerste exemplaar van de startnotitie officieel aan wandelambassadeur Johan Vellinga

Steun ons