Wandelbelangen behartigen met position papers

Ook in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zet Wandelnet zich in voor de belangen van wandelend Nederland. Dat doen we onder andere door per politieke partij een ‘position paper’ op te stellen: een document waarin we onze standpunten over wandelen uiteenzetten, afgestemd op de belangen van de betreffende partij. Zo brengen we wandelen onder de aandacht in politiek Den Haag. 

Algemene  uitgangspunten 

Naast dat we per partij dus nuance aanbrengen in onze standpunten en in ons advies, zet Wandelnet algemeen in op de volgende thema’s:

  • In Nederland wordt er veel geïnvesteerd in natuur, landschap en cultuur. Wandelnet vindt het daarom belangrijk dat burgers daar ook zoveel mogelijk van kunnen genieten. Goede wandelmogelijkheden zorgen hiervoor.
  • Wandelen is een gezonde, laagdrempelige en goedkope manier van bewegen. Daarom is het voor vrijwel iedereen toegankelijk. Uit het oogpunt van gezondheid en vermindering van ziektekosten, vindt Wandelnet het stimuleren van wandelen belangrijk. 
  • Nederland is een typisch wandelland. Het geeft ons land een toeristische impuls en is daarmee van betekenis voor een duurzame regionale economie. 

De mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan 

“De mogelijkheid om te kunnen wandelen begint met een kwalitatief goede, fijnmazige wandelinfrastructuur”, aldus Arie de Jong, voorzitter van Wandelnet. “Dat is volgens ons een taak voor alle overheden en voor terreinbeheerders. Maar we willen burgers ook verleiden met mooie en fijne routes. Om wandelen te stimuleren, moeten we het de wandelaar vooral gemakkelijk maken. Dat is een uitdaging, want er zijn veel typen wandelaars: van Pieterpadwandelaars tot mensen die een ommetje lopen. En van Vierdaagselopers tot liefhebbers van stadswandelingen.”

Wandelnet behartigt daarom de belangen van wandelaars op verschillende gebieden: door aandacht te vestigen op barrières die wandelroutes opbreken (zoals wegen en spoorlijnen), door te pleiten voor goede verbindingen tussen stad en buitengebied, door voetveren in de vaart te houden en door regionale wandelnetwerken met elkaar te verbinden. 


Steun ons