Wandelen, voor een 'kloppend hart'

15 september 2015

'Infrastructuren, levensaderen van onze samenleving'; dat is de titel van een rapport van Wandelnet dat ingaat op de samenhang van de infrastructuur voor snel, gemotoriseerd verkeer en de infrastructuur voor langzaam, ongemotoriseerd verkeer. Daarbij wordt de vergelijking getrokken met onze bloedsomloop, waarbij de slagaderen en de haarvaten beide essentieel zijn.

Slagaderen

Afgelopen decennia is veel aandacht voor de 'slagaderen'. Met de toegenomen automobiliteit en het belang van transport, doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid is geïnvesteerd in snelle verbindingen voor auto en trein. Deze infrastructuur wordt almaar geoptimaliseerd. Natuurlijk ons Rijkswegennet, maar ook met steeds meer aandacht voor het provinciaal wegennet dat omwille van capaciteit en doorstroming een steeds belangrijker functie krijgt.

Haarvaten

Consequentie van de huidige aanpak in het snelle netwerk, is dat veel van onze haarvaten worden afgesneden. Kleine paadjes, cultuurhistorische wegen en essentiële wandelverbindingen verdwijnen. De samenhang van dat stelsel op zich, staat flink onder druk. Met een beperkte actieradius zoals die hoort bij een wandelaar, is een fijnmazige infrastructuur heel belangrijk. Zonder die infra, komen mensen niet in beweging!

Samenhang

Bij een bijeenkomst in het kader van het Jaar van de Ruimte die Wandelnet met Rijkswaterstaat organiseerde, maakte tekenaar John Körver een cartoon.

En, zoals de bedoeling bij cartoons, moest ik er wel om lachen. Maar schuilt er in deze prent wel een boodschap. Wat mij betreft niet van het omdraaien van de situatie, maar wel om duidelijk te maken dat er samenhang moet zijn. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur is geen lijnopgave, maar een gebiedsopgave. En daar liggen ook tegelijk de kansen binnen de ruimtelijke ontwikkelingen van de toekomst: integraal denken.

Kloppend hart

Zoals de schrijver van het rapport, Han van der Voet, stelt:

"verbetering bereikbaarheid op nationaal en regionaal niveau mag niet leiden tot onbereikbaarheid en ontoegankelijkheid op lokaal niveau voor langzaam verkeer: wandelaars, fietsers en paardrijders."

Of, om in de parallel te blijven, haarvaten zijn essentieel voor een kloppend hart.

Manifest Jaar van de Ruimte

Concreet roepen we op om de fijnmazige infrastructuur voor langzaam verkeer een specifieke plek te geven in het Manifest voor het Jaar van de Ruimte. Want door die infrastructuur komen mensen letterlijk in beweging: omdat het gezond en leuk is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame en vitale samenleving.

Ankie

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.
 1. HanvanderVoet

  De kunst is om je ogen niet te sluiten voor de ontwikkelingen in de toekomst maar dat we oplossingen vinden voor de vraagstukken van de duurzaamheid, samenhang en menselijke maat. Hoe houden we het leefbaar, bereikbaar, toegankelijk, aantrekkelijk, speelbaar kortom wandelbaar. Loop om inspiratie op te doen van de Zeesluis in Muiden over de vml dijk van de Zuiderzee, met uitzicht op Muiderslot en Pampus, over een park op een oude gifbelt van Philips Duphar, tussen IJburg en Diemen, tussen Amsterdam-Rijnkanaal en A1 door een Park en het multiculturele Amsterdam van de Javastraat, de stadsvernieuwing van het Entrepotdok naar Zeedijk en het centraal Station over het Zuiderzeepad van Wandelnet.

  Fascinerend! Het kan in het volle Nederland .........
  maar ook bv:
  Het Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé in België kan nog maar vergt zorgvuldige planning, beleid en onderhoud van alle gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, weg- en waterbeheerders en terreineigenaren. Ja en heel veel vrijwilligers.
  Op veel punten kunnen de schakels van het pad zo maar breken, een ogenblik van onachtzaamheid en de laatste doorgang blijkt ook weg te zijn. Geen brug meer over een Kanaal, de spoorwegovergang opgeheven, een beek niet langer passeerbaar, of een laatste corridor van aantrekkelijke groene ruimte bij bv Eindhoven omgezet in bedrijventerrein of een rondweg aangelegd. Evenzovele zwakke schakels in een keten van kwaliteit op weggetjes en paden, van genieten bij het lopen .....

  en erger voorgoed is zo maar een uitloopgebied van dorp of grote stad verdwenen of zijn ommetjes onmogelijk.

  Stad, dorp, locale gemeenschap let op uw zaak.

  Han van der Voet

Steun ons