Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân

24 april 2016

wandelnetwerk zuidoost FrieslandHet is zover! Het wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân is klaar. Heerlijk wandelen door dorpen, langs vaarten en kanalen, door bosrijk natuurgebied en grazige weilanden.

laatste knooppunten verbonden

Vrijdag 22 april opende gedeputeerde Michiel Schrier het wandelknooppuntnetwerk in het zuidoosten van de Friesland. In Bakkeveen verbond hij de laatste knooppunten met elkaar.

fijnmazig

Het nieuwe wandelnetwerk vind je in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het beslaat zo’n 1245 kilometer. Een bijzonder fijnmazig netwerk waarin iedere deelnemende gemeente minimaal twee startpunten en een informatiepaneel krijgt. Download het overzichtskaartje en stippel zelf een mooie route uit.

meer wandelen

Op zoek naar nog meer wandelmogelijkheden in Friesland? Kijk dan op Wandelen in Friesland.


Steun ons