Wandelnet aanwezig bij overleg ‘Een Stap Vooruit’

20 november 2013

OpEen Stap Vooruit 15 november vond in Den Haag - in aansluiting op de startnotitie Een Stap Vooruit - overleg plaats tussen Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP), Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) en diverse organisaties uit de fiets- en wandelwereld. Ook Wandelnet was hierbij aanwezig.


De drie Kamerleden presenteerden op 28 juni jl. de gezamenlijke startnotitie met als doel wandelen en fietsen in Nederland te verbeteren. Binnen dit doel zijn vijf, meer specifieke, doelen verwoord:

  • verbeteren herkenbaarheid routestructuren
  • verhogen belevingswaarde en veiligheid van routes
  • versterken recreatief medegebruik van natuur
  • verbeteren samenhang routestructuren en OV
  • verbeteren herkenbaarheid bij buitenlandse markt

Wandelnet is samen met collega-organisatie het Landelijke Fietsplatform nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de startnotitie. Bij het overleg op 15 november jl. waren naast Wandelnet en het Fietsplatform ook de ANWB, Staatsbosbeheer, Fietsersbond, Unie van Waterschappen, Recron en NBTC Holland Marketing aanwezig.

Fotobijschrift: Op 28 juni jl. overhandigden de Kamerleden Jansen, Hoogland en De Rouwe het eerste exemplaar van de startnotitie officieel aan wandelambassadeur Johan Vellinga (Wandelnet)

Steun ons