Wandelnet aanwezig op Natuurtop

22 juni 2013

Op zaterdag 22 juni vond de Natuurtop plaats. Staatssecretaris Dijksma heeft meer dan 150 directeuren en bestuurders uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Natuurbeleid in Nederland. En Wandelnet was er bij!

Premier Rutte

Minister-president Rutte gaf in zijn inleiding drie doelen weer, waaronder de 'beleving en toegankelijkheid' van natuur voor mensen. Ook Staatssecretaris Dijksma onderstreepte dat dit van essentieel belang is. Dat is verheugend, want voor 53% van de wandelaars in Nederland is 'natuurbeleving' en belangrijke motivatie. En de natuur kun je alleen beleven als je er ook 'in' mag.

Routes en natuur

Op de Natuurtop vroeg Wandelnet bij de zogenaamde 'Groene Tafel Gastvrijheidseconomie en Natuur' aandacht voor de genoemde 'toegankelijkheid van natuur'. Maar ook het belang van goede routenetwerken is onderstreept. Routes zijn immers letterlijke verbindingen: binnen natuurgebieden, maar ook tussen natuurgebieden. Deze routes wijzen wandelaars de mooiste weg. Tegelijkertijd kunnen routes er voor zorgen dat kwetsbare natuur wordt ontzien.

24 uur natuur

Tegelijkertijd met de Natuurtop is 22 juni ook uitgeroepen tot de '24 uur van de natuur', een 'open dag' van de natuur waarbij verschillende organisaties activiteiten aanbieden. Wandelnet is al op donderdag 20 juni gestart. Wandelambassadeur Johan Vellinga startte in Den Haag een driedaagse tocht over 125 kilometer van het Marskramerpad naar Amersfoort.

Steun ons