Wandelnet behaalt mooi resultaat in Boxtel

19 juni 2017

NS-wandeling KampinaNiet alleen op landelijk en regionaal niveau behartigt Wandelnet de belangen van wandelaars, maar ook op lokaal niveau zijn we actief. En met resultaat. Zo hebben vrijwilligers van Wandelnet er onlangs voor kunnen zorgen dat de spoorwegovergang Kapelweg in gemeente Boxtel behouden blijft voor wandelaars, fietsers en ruiters.

In het najaar van 2013 presenteerde de gemeente Boxtel het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg’. Hierin waren enkele plannen opgenomen waarbij geen rekening werd gehouden met ‘langzaam verkeer’. Wandelnet diende hierop een zogenoemde ‘zienswijze’ in. Uitgangspunt hierbij was het realiseren en in stand houden van kwalitatief hoogwaardige stad-landverbindingen tussen Boxtel en het buitengebied.

Het resultaat mag er zijn. Alle wensen voor de wandelaar zijn inmiddels ingewilligd:

  • De spoorwegovergang Kapelweg blijft behouden voor wandelaars, fietsers en ruiters en daarmee ook een essentiële schakel in de verbinding Kampina/Roond naar Tongeren/Esch.
  • Het onverharde Akkerstraatje blijft als doorgaande verbinding voor wandelaars
  • Het recreatief pad langs het Smalwater blijft ook als doorgaande verbinding.

Hiermee komt na meer dan vijf jaar een einde aan een soap die begon met de opheffing van de spoorwegovergang Bakhuisdreef.

 

Foto: Frankwandelt

Steun ons