Wandelnet blikt terug op afgelopen jaar

11 juli 2017

jaarverslag 2016In 2016 timmerde Wandelnet flink aan de weg met vijf nieuwe wandelgidsen, de Nationale Wandelmonitor en een afsprakenkader met ProRail.

Nationale Wandelmonitor

Stichting Wandelnet heeft haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd; een mooi overzicht van de vele stappen die het afgelopen jaar zijn gedaan om wandelen nog beter op de kaart te krijgen. Belangrijk was de presentatie van de Nationale Wandelmonitor 2016. Dit grootschalige onderzoek van Wandelnet naar de wensen, het profiel en de motivatie van 10,5 miljoen wandelaars in Nederland kreeg veel aandacht.

Nieuwe wandelgidsen

In de loop van het jaar verschenen vijf wandelgidsen. Er was een nieuwe gids voor het nieuwe Groot-Frieslandpad en er waren herdrukken van het Pelgrimspad deel 1 en deel 2, het Marskramerpad en het Pieterpad deel 2. Wandelnet presenteerde ook nog eens twee nieuwe Stad-te-Voet projecten: Apeldoorn te Voet en Lingezegen te Voet. Vier nieuwe projecten werden in de steigers gezet: de Romeinse Limes, het Zuiderzeepad, het Elfstedenpad en het Westerborkpad.

Omgevingswet en spoorovergangen

Een bijzonder hoogtepunt was het tekenen van een afsprakenkader door staatssecretaris Dijksma samen met ProRail en een aantal recreatieve belangenorganisaties, waaronder Wandelnet. Deze afspraak betekent dat de belangen van recreanten zorgvuldiger meegenomen worden bij het aanpassen of zelfs opheffen van (onbewaakte) overwegen. En Wandelnet sprak in 2016 mee over de nieuwe Omgevingswet; ze maakte zich er sterk voor dat ook routestructuren expliciet vallen onder de definitie van het begrip infrastructuur zoals die in de wet wordt gehanteerd.

Twitter, Facebook en website

Twitter en Facebook zijn belangrijke kanalen om de wandelaar op de hoogte te houden van alle activiteiten. Het aantal volgers van Wandelnet namin 2016 toe met resp. 24 en 42 %. Op de site wandelnet.nl nam het aantal bezoeken toe naar gemiddeld 100.000 per maand.

Jaarverslag

Nieuwsgierig naar hele jaarverslag? Lees dan snel verder op Jaarverslag Wandelnet 2016.

 

Foto: cover jaarverslag 2016 (Ad Snelderwaard)

Steun ons