Wandelnet roept op tot klimaatneutrale LEEFstad

7 augustus 2017

ruimte voor lopenWandelnet sluit aan bij een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die pleiten voor LEEFsteden; steden met schoon vervoer en een gezonde leefomgeving.

ZERO-emissie

In steden zijn milieu- en bereikbaarheidsproblemen duidelijk voelbaar. Bewoners hebben te maken met luchtvervuiling, geluidsoverlast, bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen. Een snelle omslag naar steden met een ZERO-emissie mobiliteit is nodig. Dit alles vraagt om nieuwe wegen in het denken, plannen en doen op het gebied van mobiliteit.

LEEFsteden

Natuur & Milieu, Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, reizigersvereniging Rover en Wandelnet roepen Nederlandse gemeenten op om actief die nieuwe wegen op te zoeken en te zorgen voor een toekomst met LEEFsteden. Steden met openbaar vervoer en snelle, veilige routes voor fietsers en voetgangers en met goed bereikbare voorzieningen. Steden waar auto’s worden gedeeld en transport vooral elektrisch gaat.

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De brede coalitie doet een oproep aan alle politieke partijen om het streven naar LEEFsteden in hun partijprogramma’s op te nemen; negen concrete stappen om in het volgende college de omslag te maken naar een gezonde klimaatneutrale LEEFstad.

Oproep Maak van uw stad

Lees de hele tekst van de oproep op Maak van uw stad een LEEFStad.

Steun ons