Wandeloproep aan nieuwe Tweede Kamerleden

17 oktober 2012

Nu de nieuwe Kamerleden zijn geïnstalleerd vraagt Wandelnet samen met het Fietsplatform en de Hippische Sportfederatie aandacht voor de actieve vormen van recreatie.

Het is belangrijk dat er landelijke aandacht is voor:

1. een toegankelijk Nederland
2. een aantrekkelijk Nederland
3. en een niet-verhokt Nederland

Concreet gaat het onder andere om het tegengaan van barrières door autowegen en spoorlijnen waardoor Nederland langzaam ‘verhokt’ raakt. Maar ook om het belang van wandelen voor gezondheid, de cultuurhistorische waarde van onverharde paden en de toegankelijkheid van natuur en landschap.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamerleden

Steun ons