Wat is de waarde van wandelen?

15 juli 2014

Maar liefst 1265 wandelaars werkten mee aan het afstudeeronderzoek van Jill van Loenen naar de waarde van wandelen. Groot was de verbazing bij velen dan ook toen de enquête sneller dan verwacht offline werd gehaald. Binnen een paar dagen was de grens van 1000 respondenten al ruim overschreden. Fijn zoveel enthousiasme! Naast de enquête heeft Jill nog diverse experts en wandelaars geïnterviewd. Het geeft ons een mooi inkijkje in de wereld van de wandelaar. Want wat betekent het wandelen nu eigenlijk voor u?


Waarde van wandelen - WandelnetProfiel van de ‘Wandelnet’-wandelaar

Het ging in het onderzoek specifiek om wandelaars die een relatie hebben met Wandelnet, bijvoorbeeld via de website, Facebook, Twitter of de nieuwsbrief. Gezien de historie van Wandelnet en het huidige aanbod zal hierdoor een relatief groot deel van de respondenten behoren tot de lange-afstandwandelaars (LAW-ers). Dit blijkt ook wel uit het feit dat 51% aangeeft het liefst minimaal 15 km te lopen. Ook wandelt men zeer regelmatig: 92% van de respondenten trekt er elke maand op uit om te wandelen, 52% doet dit zelfs wekelijks. Het liefst samen met partner, een vriend/vriendin of alleen.


Zijn mannen de echte afstandslopers?

De mannen zijn met 54,5% net in de meerderheid. Ook dit is iets afwijkend ten opzichte van het algemeen landelijk gemiddelde, maar komt overeen met het profiel van de LAW-er. In tegenstelling tot de respondenten gaven de experts tijdens interviews meerdere malen aan dat ze tegenwoordig meer vrouwelijke wandelaars zien in Nederland. Wellicht komt hier ook het verschil tussen de ‘gewone’ wandelaar en de LAW-er om de hoek kijken. Opvallend is wel dat er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen als het gaat om de afstand. 60% van de mannen gaf aan het liefst minimaal 15 kilometer te lopen, tegenover 39,4% van de vrouwen. Daarentegen blijkt dat de NS-wandeltochten en uitgezette wandelroutes met markering weer hoger scoren bij vrouwen en zij deze wandelvormen aantrekkelijker vinden dan mannen.


Ontspannen in de natuur

Waarde van wandelen - WandelnetDe top drie van motivaties om te wandelen blijft ten opzichte van de Wandelmonitor 2010 ongewijzigd. Natuurbeleving (84%), fitheid/gezondheid (76%) en ontspanning (74%) scoren onverminderd hoog, waarbij natuurbeleving wel van plek is gewisseld met ontspanning. Je ziet ook hierin de trend terug waarbij we even willen ontsnappen aan de gedigitaliseerde maatschappij om tot rust te komen in de natuur en ook meer van de natuur willen weten.

Opvallend is dat 'prestatie' voorbijgestreefd is door ‘bezinning/hoofd leegmaken’ en ‘gezelligheid/sociaal’. Men loopt steeds minder voor het aantal kilometer (prestatie) en meer voor de ontspanning en/of gezelligheid. Deze trend sluit aan bij de algemene maatschappelijke behoefte om meer de natuur op te zoeken en even te ontspannen zonder media, laptop of telefoon. Men vindt rust in het bos of op het platteland.


Welke plaats heeft wandelen in ons leven?

Kijk je naar de waarde die het wandelen heeft, dan zijn er drie aspecten die voor de wandelaars een belangrijke tot zeer belangrijke plaats innemen: bijdrage aan gezondheid en fit voelen (89%), bijdrage aan algemeen geestelijk welbevinden (85%) en bijdrage aan gevoel van vrijheid (72%).


Digitaal of toch liever een gids?

Wandelaars maken zowel gebruik van internet als van routegidsen. Er is een sterke tweedeling te zien waarbij de ene groep internet erg belangrijk vindt en de andere groep wandelaars juist kiest voor informatie op papier, zoals een gids. Het blijkt dat wandelaars van alle leeftijden internet gebruiken, vooral voor het opzoeken van informatie.   


Een goede voorbereiding is het halve werk..

Waar wandelaars voorafgaand aan hun wandeling graag informatie over willen verkrijgen zijn: wandelroutes, de bereikbaarheid en gidsen/kaarten/apps. Deze informatie sluit goed aan bij wat Wandelnet deze wandelaars te bieden heeft, maar de informatie over bereikbaarheid kan beter. Eenmaal op pad zijn vooral bewegwijzering, onderhouden wandelpaden en goede bereikbaarheid van belang.


Waarde van wandelen - WandelnetWat gaat de wandelaar het meest aan het hart?

Waar ligt uw hart als het gaan om wandelen? Meestal weet je pas wat je mist als het er niet meer is. Op de vraag wat de wandelaar het meeste aan het hart zou gaan als het zou verdwijnen, komen als eerste de LAW-paden (65%), gemarkeerde routes (57%) en routegidsen (42%) naar voren. Kijken we verder dan vinden onze wandelaars ook het gratis printen/downloaden (34%), een organisatie die zich sterk maakt voor wandelaars (29%) en NS-wandeltochten (23%) de moeite van het behouden waard. Mooie informatie om mee te nemen in de ontwikkeling van onze visie en het beleid voor de komende jaren.

Steun ons