Wat doen wij?

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. 

Wij werken aan onze missie op basis van de volgende vier pijlers:

 1. Routes en paden
  • ontwikkeling en beheer van een landelijk netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden LAW’s® en Streekpaden;
  • projecten & coördinatie: NS-wandeltochten, Boerenlandpaden, Wandelnetwerken
 2. Belangenbehartiging
  • belangenbehartiging voor alle (recreatieve) wandelaars in Nederland;
  • het bevorderen van wandelen in het algemeen;
  • lobby en beleidsbeïnvloeding.
 3. Kennis & expertise
  • expertise- en adviescentrum op wandelgebied;
  • monitoring en onderzoek.
 4. Verbinding
  • overlegplatform voor wandelgroeperingen: samenwerking met 11 aangesloten organisaties;
  • europese aansluiting bij de European Ramblers' Association;
  • coalities vormen op thema's.


Bekijk hier de statuten van Wandelnet

European Ramblers'Association

Wandelnet is aangesloten bij de European Ramblers’ Association (ERA).

Steun ons