In wat voor Nederland wil je leven?

18 december 2012

Waarom woon je waar je woont? Misschien omdat je er geboren bent, je op slag verliefd werd op dat huis, omdat het dicht bij je werk is, vanwege de buren of de prijs, maar waarschijnlijk vooral omdat je je er 'thuis' voelt. Het is belangrijk om in een plezierige omgeving te wonen, te werken, te recreëren.

Aantrekkelijke omgeving

Een groot deel van onze vrije tijd zijn we buiten. Voor Nederlanders zijn wandelen en fietsen de belangrijkste vormen van actieve recreatie. Om te genieten van deze tochten, dichtbij huis of wat verder weg, is een omgeving nodig waar je je ook thuis voelt. Een omgeving waar het mooi is, aantrekkelijk.

Omgevingswet

Over die leefbaarheid gaat de nieuwe Omgevingswet die nu in de maak is. Dit wetsproject beoogt 60 wetten en honderden regelingen die betrekking hebben op de leefomgeving samen te voegen tot een samenhangend geheel. Hoewel het doel is om de 'kwaliteiten van onze leefomgeving te borgen' gaat het vooralsnog vooral over betere afstemming van plannen en procedures op elkaar, snellere en betere besluitvorming en meer ruimte voor lokale bestuurders om keuzes te maken.

Blog directeur Wandelnet

Lees hier waarom een goede Omgevingswet ook voor wandelaars belangrijk is.

Steun ons