Waterliniepad vernieuwd

WaterliniepadHet is alweer tien jaar geleden dat het Waterliniepad feestelijk werd geopend. Dit 145 km lange Streekpad van Weesp naar Werkendam loopt door het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door stukken land onder water te zetten, moest de linie ons land beschermen tegen de vijandelijke legers. De komst van vliegtuigen veranderde de linie in een achterhaald concept. Forten werden gesloten en raakten in verval.

Nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie als cultureel erfgoed weer op waarde wordt geschat, gebeurt er van alles in het gebied. Forten zijn opgeknapt en hebben nieuwe functies gekregen. Zo is Werk aan het Spoel bij Culemborg een aantrekkelijke horecagelegenheid geworden. Fort bij de Nieuwe Steeg is omgetoverd tot een educatief centrum: Geofort. Daarnaast zijn er diverse nieuwe natuurgebieden met nieuwe wandelmogelijkheden gekomen.

Omdat het Waterliniepad zijn 10e verjaardag heeft gevierd, is een vernieuwing hard nodig. Bureau Routewerk i.o.v. Stichting Liniebreed Ondernemen heeft samen met Wandelnet een inventarisatie uitgevoerd naar de kansen en knelpunten van een herziene route. Het resultaat is ronduit verrassend: het Waterliniepad wordt een zeer aantrekkelijke route langs forten, sluisjes, groepsschuilplaatsen en inundatiekanalen. Veel forten hebben hun deuren wagenwijd voor u geopend. Op ruim 30 plekken zijn verbeteringen mogelijk; sommige zijn niet direct uitvoerbaar, andere juist wel. Van noord naar zuid noemen we:

  • De Ruigenhoekse Polder is ingericht als recreatiegebied. Het Waterliniepad kan straks gebruikmaken van nieuwe voet- en fietspaden en de drukke geasfalteerde Ruigenhoeksedijk overslaan.
  • Op de Lek bij Culemborg vaart de Liniepont van het ene naar het andere fort.
  • Langs de Diefdijklinie tussen Everdingen en Gorinchem wordt de Hollandse Waterlinie op diverse plekken zichtbaar gemaakt.
  • In Brabant en Utrecht wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van wandelnetwerken. Het Waterliniepad kan hiervan profiteren.
  • Op diverse plekken worden nieuwe Klompenpaden ontwikkeld met nieuwe onverharde paden, waar het Waterliniepad op mee kan liften.
  • De Noordwaard (bij Werkendam) en Munnikenland (bij Slot Loevestein) worden ontpolderd en deels onder water gezet. Daardoor ontstaat nieuwe natuur met nieuwe wandelmogelijkheden, ook voor het Waterliniepad.

Naast de hoofdroute zijn er speciaal voor dagwandelaars ook een aantal rondwandelingen uitgezet.

Vanaf 1 januari vindt u op wandelnet.nl de nieuwe route, bezienswaardigheden en Wandelaars Welkom-adressen langs de route en kunt u de etappes downloaden. Volgend jaar, tijdens het 200-jarig jubileum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, streven we ernaar een nieuwe gids uit te brengen.

Terug naar de homepage

Steun ons