Zandpaden Zundert in gevaar

18 januari 2016

zandpaden zundertBrabantse Milieufederatie is teleurgesteld over de rechterlijke uitspraak die verharding van zandpaden in Zundert met menggranulaat toestaat.

Landinrichting

De zandpaden in de gemeente Zundert worden, in het kader van de landinrichting Weerijs-Zuid, verhard. Dat is jammer. Deze oude, onverharde paden zijn een onderdeel van het historische Brabantse landschap. De Brabantse Milieufederatie spande een procedure aan voor het behoud van de unieke zandpaden. Paden die cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch waardevol zijn. Ze zijn niet alleen een genot voor de wandelaar maar ook een habitat voor verschillende planten, insecten en vogels.

Wat is een verharding

In het bestemmingsplan van de gemeente is een vergunningenstelsel opgenomen om de zandpaden en -wegen te beschermen. Er is sprake van verharding als een pad is aangelegd met baksteen, tegels, beton en/of asfalt, of vergelijkbare vaste materialen. De Milieufederatie wees in haar beroep op het verschil met het begrip onverhard: “een toplaag bestaande uit hoofdzakelijk zand, klei, veen en andere natuurlijke bodemmaterialen”. Volgens de Milieufederatie is het in Zundert toegepaste menggranulaat bestaande uit baksteen, tegels, beton en daarmee vergelijkbare vaste/gesloten materialen dan ook aan te merken als een verharding. De rechtbank was echter van mening dat bij de zandpaden in Zundert “het aanbrengen van menggranulaat niet kan worden aangemerkt als verharden”. De uitspraak betekent dat de werkzaamheden aan de zandpaden gewoon door mogen gaan.

Belevingswaarde

De procedure bij de rechter concentreerde zich op de vraag wat een verharding is. Net als de Milieufederatie is ook Wandelnet belangenbehartiger Ankie van Dijk teleurgesteld. “Kennelijk gaat het in een dergelijke zaak om de techniek/theorie van wat verharding nu is en wordt voorbij gegaan aan de cultuurhistorische waarde, maar meer nog: aan de beleving van een historisch pad”. De Milieufederatie beraadt zich op mogelijke vervolgstappen.

Foto: zandpad Rijsbergen, gemeente Zundert

Steun ons