Zoektocht naar innovatief leisureconcept wandelen

4 september 2015

Studenten van Zuyd Hogeschool in Heerlen gaan op zoek naar een innovatief leisureconcept op wandelgebied. Wandelnet is opdrachtgever van de onderzoeksopdracht.

Nieuw concept

Woensdag 2 september was de kick-off van de onderzoeksopdracht aan Zuyd Hogeschool waarbij Wandelnet als opdrachtgever optreedt. Twee groepen van zes studenten van de afdeling Event & Leisure Management gaan op zoek naar een innovatief leisureconcept op wandelgebied. Dit nieuwe concept moet bijdragen aan de recreatieve beleving van het landschap, het toerisme in Zuid-Limburg stimuleren, bijdragen aan een kwaliteitsslag van wandelpaden in Zuid-Limburg en afgestemd zijn op de behoeften en wensen van de recreatieve wandelaar.

Aanwezige kennis

Martine Werensteijn, stafmedewerkster beleid & kennismanagement bij Wandelnet, praatte de studenten op de kick-off bijeenkomst bij over de cijfers, trends en ontwikkelingen op wandelgebied. Dat bleek noodzakelijk; op haar vraag aan de studenten hoeveel Nederlanders er daadwerkelijk wandelen, werden percentages genoemd die erg verschilden van de ruim 60 % die het in werkelijkheid is. Ze vertelde de studenten verder  wie “de wandelaar” is, wat de positieve gezondheidseffecten van wandelen zijn en welke bijdrage het wandelen levert aan de Limburgse economie.

Eindresultaat

De onderzoekopdracht sluit af in oktober met een adviesrapport en een eindpresentatie. Het eindproduct dat de studenten opleveren moet gebaseerd zijn op een behoeftenonderzoek, innovatief en financieel haalbaar zijn, een duurzaam karakter hebben. Een vakjury beoordeelt de eindresultaten.

 

Foto: studenten Zuyd Hogeschool tijdens de kick-off bijeenkomst

Steun ons