Zomerwandeltip - Fris Fries Franeker

Ga deze zomer op pad met één van de tien dagwandelingen van het Nederlands Kustpad Friesland-Groningen. De dagwandeling 'Van Planetarium tot Fibula' is een gevarieerde wandeling langs de belangrijkste monumenten in de oude universiteitsstad Franeker en door het prachtige cultuurlandschap daarbuiten.

De route volgt een deel van de 42 kilometer lange Slachtedijk, de slaperdijk van de Middelzee. Nog niet uitgewandeld? Dan kunt u uw wandeling makkelijk uitbreiden met de knooppunten van het wandelnetwerk Waddenwandelen.

 

 • Start- en eindpunt: Franeker, kruising Noorderbolwerk en Westerbolwerk
 • Openbaar vervoer: station Franeker
 • Lengte: 14,4 km
 • Routekaart: LAW 5-3 (B) Dagwandeling
 • Gids: Nederlands Kustpad
 • Markering: knooppunten Waddenwandelen

Routebeschrijving

 • knooppunt 65
  Loop in noordelijke richting over de parallelweg van de Hertog van Saxenlaan.
 • knooppunt 64
  Volg de laan tot na de 2de rotonde als links de Sexbierumerweg verschijnt. Deze ingaan, met de bocht mee, waarna u langs water loopt. Volg de weg tot na de tunnel onder de A31 door.
 • knooppunt 59
  Ga na de tunnel linksaf de Getswerderdyk op en loop naar knooppunt 57.
 • knooppunt 57
  Sla linksaf naar knooppunt 58.
 • knooppunt 58
  Hier rechtsaf (via het graspad) richting knooppunt 44. U loopt op de Sexbierumervaart af. Daarbij aangekomen het graspad langs de oever volgen. Aan het einde daarvan (na 2 km) links schelpenpad op. Dit Fiskerspaed brengt u naar de kruising met de Buorren (bij Wijnaldum).
 • knooppunt 44
  Rechtsaf kunt u het dorp ingaan, maar de route gaat links richting knooppunt 43. Op de T-splitsing, bij het fibula-kunstwerk, linksaf. Doorlopen tot knooppunt 43.
 • knooppunt 43
  Hier rechtsaf en de Miedleane volgen tot de T-splitsing met de Rijksweg in Herbaijum (na 1,5 km). Na het bord Herbaijum linksaf richting knooppunt 80 dat net voorbij het dorp ligt.
 • knooppunt 80
  Loop rechtdoor tot knooppunt 87.
 • knooppunt 87
  De Rijksweg is inmiddels overgegaan in de Harlingerweg, waarop u verderop (in Franeker) knooppunt 96 treft.
 • knooppunt 96
  Loop over het water en ga linksaf de Vijverstraat in. Voor het kaatsveld opnieuw linksaf. Loop het wandelpad (Westerbolwerk) af tot aan knooppunt 65.
 • knooppunt 65
Steun ons