Meldpunt Wandelen

Vrijwilliger Theo Post behandelt al 10 jaar de wandelpost bij Wandelnet. Hij begeleidt de meldingen van wandelaars over ontbrekende markeringen, knelpunten op de route of foutjes in de routebeschrijvingen, en is daarbij intermediair tussen de wandelaar en de padcoördinator. Onlangs heeft Wandelnet een nieuw meldsysteem gelanceerd: Meldpunt Wandelen. We leggen Theo een aantal vragen voor.

1. Wat is het Meldpunt Wandelen?

“Het Meldpunt Wandelen helpt de wandelaar stap voor stap een melding te doen. De wandelaars prikken eerst op de kaart de locatie van het probleem, daarna beschrijven ze het probleem (bijv. markering onduidelijk, blokkade op de route, routebeschrijving onjuist etc.) en tenslotte geven ze hun naam en e-mail adres op. Om misbruik te voorkomen, moet de wandelaar ook nog zijn melding per e-mail bevestigen.”

2. Wat is het grote voordeel van het Meldpunt?

“Het grote voordeel vind ik de enorme tijdwinst. De padcoördinatoren krijgen automatisch een e-mail wanneer er een melding is gedaan en kunnen direct aan de slag. Ik ben niet meer nodig als intermediair tussen de wandelaar en de padcoördinator. Een ander voordeel is dat alle meldingen worden geregistreerd. Het nieuwe Meldpunt Wandelen sluit aan bij het meldsysteem Bordje weg van het Landelijk Fietsplatform. De twee systemen zijn nagenoeg hetzelfde, alleen hebben wij het Meldpunt helemaal ingericht op de behoefte van wandelend Nederland.”

3. Je bent niet meer nodig als intermediair, jouw werk voor Wandelnet is dus klaar?

“Nee hoor! Er blijft iemand nodig om wijzigingen van de routebeschrijvingen op de website te vermelden en te zorgen dat noodzakelijke aanpassingen in GIS worden aangemeld.
Verder zal ik controleren of het proces van melding tot wijziging vlot verloopt en, als het nodig is, ingrijpen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een urgente melding niet tijdig wordt behandeld wegens vakantie of ziekte van de padcoördinator. Op dat moment schakel ik zelf een markeerder in om de melding ter plaatse te gaan bekijken.”

4. Waar ging het in het verleden wel eens mis in de communicatie tussen jou en de melder wat nu waarschijnlijk goed gaat?

“Eigenlijk ging er niet veel mis. Als er onduidelijkheden waren in de melding van de wandelaar dan zocht ik zelf wel uit wat het probleem was en nam ik contact op met de melder. Maar door de gestructureerde manier van vragen krijgen we nu waarschijnlijk een beter beeld van het probleem.”

5. Zijn er nog verbeterpunten?

“Het Meldpunt Wandelen heeft helaas nog een aantal kinderziekten. Zo werken sommige kaartjes nog niet. Maar wat we vooral nog moeten verbeteren is de instructie naar de padcoördinatoren. Niet alle padcoördinatoren zijn op de hoogte én ze krijgen er een taak bij: ze gaan direct communiceren met de meldende wandelaars.”

6. Wat hoop je te bereiken?

“Ik hoop dat het aantal meldingen stijgt. Dit lijkt vreemd, want dat zou betekenen dat de paden slechter worden onderhouden. Maar we weten inmiddels dat als wandelaars die iets melden snel bericht ontvangen, zij vaker meldingen gaan doen. Zo kunnen we de kwaliteit van onze markering en routebeschrijvingen verbeteren. Ook hoop en verwacht ik dat we beter inzicht krijgen in het onderhoud van onze paden.”

Steun ons