Landelijke routedatabank

Een digitale routedatabank met actuele geo-informatie over de regionale wandel- en fietsnetwerken en de landelijke routenetwerken: LAW-routes, Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers en LF-routes. Dit is dé sleutel voor efficiënt beheer van de recreatieve wandel- en fietsroutestructuur.

Wandelnet en Fietsplatform beschikken over GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin zijn o.a. de LAW-routes, Streekpaden, NS-wandelingen en OV-stappers ingevoerd op basis van TOP10NL-hartlijnen van het Kadaster. Het landelijk bestand wandelnetwerken is in opbouw en wordt samengesteld uit de afzonderlijke regionale brondata. Het Fietsplatform publiceert in de routedatabank haar LF-routes en de regionale fietsnetwerken. Deze data worden in de landelijke routedatabank actueel gepubliceerd.

Downloaden voor overheden

Wandelnet en Fietsplatform ontvangen een bijdrage van de overheid om de data actueel te houden en te publiceren op de routedatabank. Overheden kunnen de data daarom gratis downloaden voor het gebruik voor eigen beleids- en beheerdoeleinden. Er is ook een webservice (wmf en wfs) beschikbaar om rechtstreeks op de landelijke routedatabank in te loggen. (Semi-)ambtenaren kunnen een wachtwoord aanvragen bij Jon Rietman (zie kader rechts), waarmee zij rechten krijgen om zowel wandel- als fietsroutedata te downloaden.

Downloaden voor consumententoepassingen

Het landelijk wandelroutenetwerk (LAW’s en Streekpaden) is ontstaan door samenwerking van o.a. Wandelnet en Nivon. Binnen die samenwerking hebben we afgesproken om de brondata van wandelroutes vooralsnog niet voor consumentendoeleinden open te stellen. Ook de wandelnetwerkregio’s volgen verschillend beleid ten aanzien van open data, wat een extra reden voor onze terughoudendheid is.

Wilt u de wandelroutedata voor consumententoepassingen gebruiken, neem dan contact op met Jon Rietman (zie kader rechts).

Waar wordt de routedata voor gebruikt

Beleidsmakers zetten gegevens uit de routedatabank in voor onder meer het opstellen van regionale plannen of het maken van gebiedsstudies. Ook worden de gegevens uit de databank gebruikt voor belangenbehartiging. Van bijvoorbeeld spoorwegovergangen die op de nominatie staan om opgeheven te worden, is vanuit de routedatabank direct te zien welke fiets- en wandelroutes dit treft.  Er vindt ook data-uitlevering plaats van de routedatabank naar het Meldpunt Wandelen en naar de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), dé overheidssite voor geo-informatie. Op de PDOK publiceert Wandelnet alleen LAW’s en Streekpaden en zijn brondata niet te downloaden. Daarnaast maken cartografen en app-bouwers op aanvraag en na onze goedkeuring gebruik van de wandelroutedata.

Actueel houden van bestanden

Wandelnet staat voor een hoge kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de landelijke routedatabank. Het doorvoeren van wijzigingen in de wandelnetwerken in de routedatabank gebeurt op basis van informatie vanuit de regio’s. Als routebureaus en andere netwerkbeheerders ons blijven voorzien van informatie over routewijzigingen, dan zorgen we gezamenlijk voor een kwalitatief hoogwaardige routedatabank. Wandelnet speelt hier samen met het Fietsplatform een actieve rol in.

In Nederland zijn zo'n 30 verschillende regio’s van de wandelnetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. Op dit moment (januari 2018) publiceren we routedata van Friesland, Achterhoek, Lunteren, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, waarmee we overeenstemming hebben om de data ter raadpleging te publiceren. Voor overheden is het mogelijk deze brondata te downloaden voor beleidsdoeleinden. Hiervoor is een wachtwoord nodig: deze is aan te vragen bij de routedatabank-beheerder van Wandelnet, Jon Rietman (zie kader rechts).

Wandelnet zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand. We besteden samen met de regionale partners veel zorg aan het actueel houden van de landelijkeroutedata. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de door haar gepubliceerde data.

Doorontwikkeling routedatabank.nl

Op dit moment zijn alle LF-routes, alle fietsknooppuntnetwerken (met fietsknooppunten), LAW's, Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers, diverse wandelnetwerken en de overstappunten (TOP's) te vinden in de online routedatabank. Mogelijk sluiten later andere recreatieve partijen aan of bereikt Wandelnet in de toekomst met regionale partijen overeenstemming om de brondata ook voor consumententoepassingen te publiceren. De online routedatabank wordt extern gehost en staat open voor verdere uitbreiding met andere recreatievormen. Zo streven we in de toekomst naar één digitaal loket waar naar recreatieve data gezocht kan worden.

Fiets- en wandelroutes in PDOK en Atlas van Leefomgeving

Een deel van de recreatieve routedata staat ook op de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. PDOK Kaart is een samenwerking tussen de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en het Kadaster en heeft tot doel om geografische informatie van de rijksoverheid centraal te ontsluiten. Wandelnet publiceert hier haar LAW-routes en Streekpaden. Routes zijn daarin te bekijken en te combineren met vele andere beleidsthema’s, maar niet te downloaden. 

De wandel- en fietsroutedata worden ook getoond in de Atlas van Leefomgeving, waar data te combineren zijn uit o.a. de beleidsvelden veiligheid, cultuur, natuur en gezondheid. Ook deze site kent geen downloadmogelijkheden.

Steun ons