Nieuwe variant Grenslandpad in Zeeuws-Vlaanderen

Door de komst van Land van Saefthinge - Grenslandpadhet wandelnetwerk Zeeuws-Vlaanderen heeft het Grenslandpad een nieuwe variant: Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Kreken, forten en linies komen we volop tegen. We maken kennis met de nog kleine overgebleven verdedigingswerken van Sas van Gent en met de bijna volledige omwalling van Hulst. In Sas van Gent zien we hoe smal het kanaal ooit was, de jachthaven, en boven op de grote draaibrug blijkt hoe breed het kanaal nu is. We lopen door natuurgebied Canisvliet en over de rand van Groot Eiland. We volgen na Hulst een heel eind de Liniedijk, die heet hier ook zo.

Als de Westerscheldewaterstand het toe laat, struinen we een flink gedeelte door het grootste brakwaterschor van Europa, Saeftinghe, met een bezoekerscentrum te Emmadorp. Volg anders de buitenteen van de dijk! Via rustige binnendijken bereiken we Hontenisse (de neus in de Honte = Westerschelde), nu Kloosterzande.

Een oude Middeleeuwse slingerdijk brengt ons naar Kampen. Hier lopen we over oude afwateringssluizen die het polderwater eertijds loosden op het Hellegat. Nu ingepolderd, maar toch weer genoemd bij eventuele ontpoldering voor natuurherstel van de Westerschelde. Eenmaal de Westerscheldedijk over gestoken, blijven we op de grens wandelen van land en water, zowel richting Perkpolder (zomerveer www.de-atol.nl) als ook richting Terneuzen.

Download hier de routebeschrijving van Oost Zeeuws-Vlaanderen

Let op: de routekaarten staan in de rechterkolom.
GPS-bestanden kunt u downloaden op de betreffende trajectpagina's via deze link.

Steun ons