Oosterscheldepad

Terug naar forum overzicht

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.
 1. pollux4092

  Het Hekje van de Manhuistuinen is door de gebruiker (school) afgesloten.
  Waarschijnlijk mogen ze dit niet, maar toch goed om te weten dat je voorlopig even moet omlopen.
  Misschien een aandachtspunt voor de stichting?

 2. Vinkeles Melchers H.H.

  Mijn vorige reactie sluit het niet aan op de looprichting uit het boekje. Dat neemt niet weg dat het ieder vrij staat de route andersom te lopen.
  MVG Henk Melchers.

 3. Vinkeles Melchers H.H.

  Beste wandelvrienden !

  Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik melding maakte van de niet-toegankelijkheid van een bepaald deel van het Oosterscheldepad. Het desbetreffende gedeelte is afgesloten en niet toegankelijk, noch te voet, noch op andere wijze.

  Het betreft op kaart 32 uit het desbetreffende wandelboekje het gedeelte tussen enerzijds daar waar de Kastelijnsweg de zeedijk raakt (pl 30)en anderzijds daar waar de Eerste Dijk eindigt en overgaat in de Gemaalweg.

  Overigens is het in heel Zeeland waar te nemen dat daar waar schorren en slikken van enig omvang en belang buitensgaats liggen, dat daar niet buitendijks wordt gewandeld. Deze kennis deed ik op in het provinciale Delta-overleg en als lid van het Team Infrastructuur bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. In die functie (vrijwilligerswerk) heb ik met circa 5 collega's veel ommetjes, trajecten en wandelnetwerken aangelegd en/of verbeterd. Het grootste project daarbij was het wandelnetwerk in de Zak van Zuid-Beveland (geheten Sporen in de Zak) ter grootte van omstreeks 210 kilometer.

  Dus al weer lang geleden maakte ik melding van de ontoegankelijkheid van het hiervoor beschreven gedeelte. Ook deed ik aan de coördinator van "Wandelnet" een voorstel voor een wijziging in de route. Deze voorgestelde omlegging loopt vanaf pl30(eerste rechts af -RA- dan) links af (LA) over de Kastelijnsweg; vervolgens eerste weg links af (LA) over de Wiebesweg; daarna 2e weg rechts af (RA) Wolferpierweg; aan het einde links af (LA) over de Hogeweg; eerst volgende weg links af (LA) over de Eerste Dijk; geheel aan het einde de zeedijk op (RD) en buitensdijks rechts af (RA).

  Het kan toch niet zo zijn dat dit voorstel wordt teruggekaatst met de opmerking (omstreeks) zoek het zelf maar uit. Op dit voorstel verwacht ik een reactie van iemand die is aangwezen om de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

  Mijn bereidheid om vrijwilligerswerk voor u te verrichten is hierbij gestrand. Bovendien werd de verplicht gestelde legitimatiekaart - ook na vriendelijk navragen - veel en veel te laat verzonden.

  De markeringen op het desbetreffende gedeelte ontbreken nu volledig.
  Het is jammer dat de Wiebesweg dood loopt.
  Mocht de gemeente Tholen ooit ook gaan nadenken (alsdan als laatste Zeeuwse gemeente) het wandelnetwerk ook in de gemeente Tholen te realiseren, dan zal dit "knelpunt" kunnen worden aangekaart en meegenomen. Immers bij de aanleg van de diverse wandelnetwerken in Zeeland worden de routes van Wandelnet geïntegreerd en op elkaar afgestemd; op de paaltjes van de desbetreffende netwerken worden de bordjes van Wandelnet keurig toegevoegd.

  Indien u deze reactie wilt oppakken en indien u een beslissing neemt over het voorgelegde vraagstuk, en indien u bepijlingsmateriaal beschikbaar stelt, ben ik bereid de door u vastgestelde wijziging door aanvullende bepijling te corrigeren.

  Indien een tekst (ter toelichting) ergens moet worden ingevoerd is dat ook aan u om dat correct te doen.

  Met vriendelijke groet,
  Henk Melchers.

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.
Steun ons